ตำแหน่งงานว่าง
 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน/อัตรา ที่ต้องการ วุฒิการศึกษา
1 วิศวกรวางแผนการผลิต (IE) 3 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 1 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 1 ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4 หัวหน้าหน่วยเย็บ 3 ม.6, ปวช., ปวส. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
5 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเย็บ 3 ปวส. ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง
6 หัวหน้าหน่วยเตรียมงาน 1 ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
7 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด 1 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
8 หัวหน้าหน่วยสต๊อคจักร 1 ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
9 หัวหน้าหน่วยสต๊อคผ้า 1 ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
10 หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงทั่วไป 1 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
11 เจ้าหน้าที่ Product Safety 1 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
12 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ฝ่ายขายและการตลาด) 1 ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

  เกี่ยวกับเรา   ผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า   กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า   ร่วมงานกับเรา
Copyright © 2014 Future Garment Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Engine by MAKEWEBEASY