ร่วมงานกับเรา
 
 ตำแหน่งงานว่าง

วิธีการสมัคร
1. วิศวกรวางแผนการผลิต (IE), 2 ตำแหน่ง
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ +
  •  
  •  
2.คุณสมบัติ +
  • ชายหรือหญิง
  • ปริญญาตรีวิศวกรอุตสาหการ สาขา.......... หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Office (MS-Excel, MS-Word, MS-Powerpoint, MS-Access)
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อ่าน และเขียน)
  • มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้​

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ), 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. หัวหน้าหน่วยเตรียมงาน, 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
4. หัวหน้าหน่วยเย็บ 3 ตำแหน่ง ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลพนักงานเย็บ
5. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
6. พนักงานบันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง ปวส. ขึ้นไป
7. ช่างซ่อมบำรุงจักร 2 ตำแหน่ง ม.3  ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงจักรประมาณ 3 ปี
8. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) 5 ตำแหน่ง ม.3  ขึ้นไป
9. พนักงานพับแพ็ค 3 ตำแหน่ง ม.3  ขึ้นไป
10. พนักงานเย็บ ไม่จำกัดจำนวน ป.6 ขึ้นไป

  เกี่ยวกับเรา   ผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า   กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า   ร่วมงานกับเรา
Copyright © 2014 Future Garment Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Engine by MAKEWEBEASY